Ravijärjekorra pidamise kord

Baltic Medical Partners OÜ

Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on sotsiaalministri 21.08.08. määrus nr 46 „Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ning Eesti Haigekassaga sõlmitud alla 19- aastaste kindlustatud isikute ravi rahastamise leping.

1. Baltic Medical Partners OÜ registreerimine ravi järjekorda on tagatud registratuuris, telefoni või e-posti vahendusel kogu tööpäeva jooksul esimesele vabale vastuvõtuajale.

2. Ravi järjekorda peetakse digitaalselt infosüsteemi programmis.

3. Ravi järjekorda registreerib patsiendi hambaarst või registratuuri töötaja.

5. Registreerida ning infot saab vastuvõtu aegadel:
registratuurist tel 60 10 550 või e-post registratuur@bmp.ee

6. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda kantakse registrisse järgmised andmed:

-patsiendi ees-ja perekonnanimi
– planeeritav vastuvõtu aeg
– kontakttelefon
– ravijärjekorda registreerimise kuupäev
– ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa poolt
kinnitatud maksimumpikkust.
ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev

7. Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda antakse patsiendile kirjalik kutsekaart, millel on raviteenuse osutamise aeg, arsti nimi ja raviasutuse kontaktandmed.

8.Ravijärjekorras muudatuste tegemisel teavitatakse sellest koheselt patsienti.